Sheffy Bleier
שפי בלייר - הצהרת אמן

האהבה היא הצפייה של הנפש בדברים הלא נראים.
פלוטינוס, אנאדות, כרך א',

גוף ורוח, מושאי ההתבוננות המעסיקים אותי מאז ראשית דרכי האמנותית, התרחבו לכדי חקירה ועיסוק באיברים פנימיים, שאותם אני מצלמת זה למעלה מתשע שנים.

לא ראייה חושית, אלא הנפש, שרואה בלא כלים והוגה.

"גוף אהבה" היא הסדרה הראשונה שהתהוותה בעקבות המפגש עם קיבת הפרה. עבדתי עליה במשך שלוש שנים, עד שהגעתי לפריים הסופי. התצלומים מציגים איבריים פנימיים של פרה: קיבות בשלוש פוזיציות, רחם, עטין, מעיים ואשכים עם איבר מינו של השור. הם תלויים על אנקולים, אך הפוכים, כך שחלקם הפנימי הוא הנגלה לעין. כולם מצולמים על רקע סדין לבן, מעומלן ומגוהץ. בין העטין לבין הרחם נולד התצלום "יונתן" – בני, תצלום בלבן על לבן.

האיברים הפנימיים הובילו אותי אל בית המטבחיים, שבו שהיתי תקופות ארוכות. מתוך התבוננות ממוקדת וממושכת בפעילות המתרחשת בבית המטבחיים, תליתי את עצמי הפוכה, כמו הפרה. כך נולדה "התלויה", דיוקן עצמי. בבית המטבחיים גיליתי איברים נוספים שלא הכרתי קודם לכן, איברים בלתי מזוהים מבחינתי, קטנים וקלים מאלה שצילמתי ב"גוף אהבה", ומהם התפתחה הסדרה, "גנים אורגניים". חשתי פליאה. נפעמתי והוקסמתי מיופים של הגופים הלא נראים.

בתצלומים אני מבקשת לחלץ את היפה הנגלה בעיניי רוחי. להעניק צורה, תוכן ומקום חדש לדברים שעבורי נוגעים בגופי "אמת".